Så behandlar vi dina personuppgifter

Hantering enligt Dataskyddsförordningen ( GDPR ) *

I den här texten kan du läsa om hur Falck Ekonomipartner AB behandlar personuppgifterna och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@falckekonomipartner.se

*Dataskyddsförordningen ( GDPR ) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Falck Ekonomipartner använder personuppgifter för att fullfölja de åtaganden vi har enligt uppdragsavtalet. Vidare behövs personuppgifterna för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt gällande lagar för redovisningsuppdrag. Kontaktuppgifter sparas för att löpande kunna informera och ställa eventuella frågor om uppdraget. För inkomna ärenden via mejl och övriga kommunikationsvägar sparas uppgifterna för att kunna hantera ärendet och ge återkoppling.

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Falck Ekonomipartners utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt. Personuppgifterna sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls via våra underleverantörer. Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter som har definierats i Personuppgiftsbiträdesavtalet med våra kunder. Falck Ekonomipartner kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket, bolagsverket eller andra myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att informera ( Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Falck Ekonomipartner sparar personuppgifterna så länge det är nödvändig för att uppfylla ett gällande avtal eller rättslig grund. Uppgifterna kan vidare sparas så länge det finns en kundrelation eller på grund av intresseavvägning. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

Lediga tjänster

Falck Ekonomipartner har på hemsidan ett kontaktformulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss. Personuppgifter som vi erhåller via denna länk samt som vi erhåller via direkt mail till personal på Falck Ekonomipartner kommer att registreras och sparas i syfte att kunna ta kontakt med er. Dessa uppgifter sparar till dess att du meddelar oss att de ska tas bort.

Rättigheter

Den som har sina personuppgifter registrerade hos Falck Ekonomipartner har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Falck Ekonomipartner AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För frågor angående hantering av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@falckekonomipartner.se

Ändringar i integritetspolicyn

Falck Ekonomipartner AB håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i policyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-05-23.