Vi hjälper er med den löpande bokföringen i ditt bolag. Vi arbetar i program som hanterar arbetsfördelning mellan byrå och kund på ett effektivt sätt. Utifrån dina egna förutsättningar och önskemål om arbetsinsats arbetsfördelar vi arbetet med den löpande bokföringen.