Vid året slut hjälper vi dig upprätta bokslut för ditt aktiebolag eller din enskilda firma. Vi avslutar bokslutsarbetet med en gemensam genomgång där vi belyser företagets ekonomiska situation. Vi upprättar en Årsredovisning för ditt aktiebolag och ansvarar för att den skickas in till Bolagsverket.