I dagens digitaliserade samhälle efterfrågar många kunder webbaserade redovisningslösningar till vettiga priser. Allt för att kunna ägna mer tid åt företagandet och mindre tid åt det administrativa arbetet.

Falck Ekonomipartner är byråpartner och samarbetar med de två största aktörerna på marknaden. Både Fort Nox och VISMA ligger i framkant vad gäller digitalisering och webbaserade lösningar.

Tillsammans med effektiva programvaror och vår kompetens lägger vi grunden för ett framgångsrikt samarbete.